Dárkové poukazy

DP-500-web

Udělejte radost někomu blízkému dárkovým poukazem za zvýhodněnou cenu.

Partneři

logo-gm5

inmobile

BLACKHEART.CZ

Vše o paintballu / Varianty her / Bezpečnostní a všeobecná pravidla

S níže uvedenými bezpečnostními a všeobecnými pravidly jste povinni se před započetím hry seznámit a podepsat prohlášení o odpovědnosti. Jakkoliv je paintball bezpečná hra, stále vám hrozí nebezpečí úrazu. Snažte se při hře nepřeceňovat vlastní schopnosti a dbejte na zdraví všech zúčastněných. Stále jde přeci jen o hru, zdravotní následky vám mohou zůstat do konce života.

  • Ochrana zdraví je vždy na prvním místě
  • Každý hráč hraje na vlastní riziko
  • Hráči na hřiště vstupují v odpovídajícím oblečení
  • Do hry je zakázáno nosit nože, pyrotechnické výrobky a jiné nebezpečné a zdraví ohrožující prostředky
  • Fyzický kontakt mezi hráči je zakázán
  • Všichni hráči a další přítomné osoby jsou povinny řídit se pokyny organizátorů

Na hru je možné používat pouze paintballové zbraně splňující zákonné podmínky. Mimo hrací prostor musí být zbraň řádně zajištěna a hlavně všech zbraní musí směřovat k zemi. Hranice hrací a zkušební zóny určuje pořadatel. Zbraně se smí nabíjet pouze originálními kuličkami. 
 
Na hřišti a všude tam, kde hrozí zásah paintballovou kuličkou, musí hráč a další přítomné osoby po celou dobu hry nosit na tváři ochrannou masku
 
Střelba je povolena jen na hřišti a v průběhu hry, nebo na místech, které byly provozovatelem určeny k testování a vybíjení zbraní
 
Hráč nesmí být na hřišti pod vlivem alkoholických nápojů či jiných návykových látek. Kouření v lese je zakázáno.
  
Každý hráč je povinen znát a za všech okolností dodržovat uvedená bezpečnostní pravidla. Při hrubém porušení těchto pravidel je organizátor oprávněn hráče vyloučit z průběhu celé hry bez nároku na vrácení základní ceny
 
Každý hráč se zúčastňuje hry na vlastní nebezpečí. Vědom si veškerého nebezpečí je před započetím hry povinen podepsat prohlášení, v němž hráč na sebe bere celé riziko hry. Toto prohlášení je povinen podepsat každý hráč před začátkem hry, bez výjimky. Před podepsáním si prohlášení pečlivě přečtěte!

 

 

Bezpečnostní a všeobecná pravidla