Dárkové poukazy

DP-500-web

Udělejte radost někomu blízkému dárkovým poukazem za zvýhodněnou cenu.

Výdejní místo kuliček

vydejni misto 
Přímo na pevnosti si můžete koupit
kuličky za shopové ceny.

Kde nás najdete

Neředínská pevnost

Partneři

czechpaintball

logo-gm5

inmobile

BLACKHEART.CZ

Vše o paintballu / Varianty her / Bezpečnostní a všeobecná pravidla

S níže uvedenými bezpečnostními a všeobecnými pravidly jste povinni se před započetím hry seznámit a podepsat prohlášení o odpovědnosti. Jakkoliv je paintball bezpečná hra, stále vám hrozí nebezpečí úrazu. Snažte se při hře nepřeceňovat vlastní schopnosti a dbejte na zdraví všech zúčastněných. Stále jde přeci jen o hru, zdravotní následky vám mohou zůstat do konce života.

  • Ochrana zdraví je vždy na prvním místě
  • Každý hráč hraje na vlastní riziko
  • Hráči na hřiště vstupují v odpovídajícím oblečení
  • Do hry je zakázáno nosit nože, pyrotechnické výrobky a jiné nebezpečné a zdraví ohrožující prostředky
  • Fyzický kontakt mezi hráči je zakázán
  • Všichni hráči a další přítomné osoby jsou povinny řídit se pokyny organizátorů

Na hru je možné používat pouze paintballové zbraně splňující zákonné podmínky. Mimo hrací prostor musí být zbraň řádně zajištěna a hlavně všech zbraní musí směřovat k zemi. Hranice hrací a zkušební zóny určuje pořadatel. Zbraně se smí nabíjet pouze originálními kuličkami. 
 
Na hřišti a všude tam, kde hrozí zásah paintballovou kuličkou, musí hráč a další přítomné osoby po celou dobu hry nosit na tváři ochrannou masku
 
Střelba je povolena jen na hřišti a v průběhu hry, nebo na místech, které byly provozovatelem určeny k testování a vybíjení zbraní
 
Hráč nesmí být na hřišti pod vlivem alkoholických nápojů či jiných návykových látek. Kouření v lese je zakázáno.
  
Každý hráč je povinen znát a za všech okolností dodržovat uvedená bezpečnostní pravidla. Při hrubém porušení těchto pravidel je organizátor oprávněn hráče vyloučit z průběhu celé hry bez nároku na vrácení základní ceny
 
Každý hráč se zúčastňuje hry na vlastní nebezpečí. Vědom si veškerého nebezpečí je před započetím hry povinen podepsat prohlášení, v němž hráč na sebe bere celé riziko hry. Toto prohlášení je povinen podepsat každý hráč před začátkem hry, bez výjimky. Před podepsáním si prohlášení pečlivě přečtěte!

 

 

Bezpečnostní a všeobecná pravidla